BCG - Balıkesir Karesi 8 nolu Aile Sağlığı Merkezi

İçeriğe git

Ana menü:

Hizmetlerimiz > Bağışıklama > Aşılar
BCG (Verem) : Bacillus Calmette-Guérin veya Verem (Tüberküloz) aşısı. Albert Calmette ve Camille Guérin isimli iki Fransız araştırmacı tarafından bulunmuştur. Sığır tipi tüberküloz basillerini 230 defa kültürden kültüre aktararak ürettiler. Yapılan çalışmalarda, bu şekilde üretilen basillerin insanlarda Verem (Tüberküloz) hastalığı yapmadığı fakat Verem (Tüberküloz) basiline karşı insanlarda bir bağışıklık oluşturduğu bulundu. Bu şekilde hastalık yapma gücü azaltılmış, canlı fakat hastalık yapmadan bağışıklık kazandıran basile, basilin ve bulan araştırmacıların soy isimlerinin baş harfleri alınarak kısaca BCG ismi verilmiştir.

30.11.2006 tarih ve 18607 sayılı genelge ile Sağlık Bakanlığı “Ulusal Bağışıklama Danışma Kurulu” kararı uyarınca  doğumdan 2 ay sonra yapılan BCG aşısının yeterli olduğuna karar vermiştir ve İlköğretim 1. sınıftaki aşı uygulamasını kaldırmıştır.

BCG Aşısı doğumu takiben 2. ayın sonunda  1 doz olarak uygulanır. *
* T.C. Sağlık Bakanlığı Standart aşı uygulamasıdır. Farklı aşı uygulamaları için Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da Aile Hekiminizden bilgi alabilirsiniz..
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön