Aşılar - Balıkesir Karesi 8 nolu Aile Sağlığı Merkezi

İçeriğe git

Ana menü:

Hizmetlerimiz > Bağışıklama

2 - BCG (Verem)


2 - DaBT - İPA (4lü Karma)

4 - Hepatit A

6 - KKK

8 - OPA
9 - Suçiçeği
10 -  Td


1 - Hepatit B: Hepatit Virüsü; halk arasında sarılık olarak bilinen Hepatite yani "karaciğer iltihaplanması"na neden olan bir virüstür. Kısaca "HBV" olarak adlandırılır, oldukça bulaşıcıdır. Ciltte açık yaralardan da bulaşabilir fakat normal cilt yoluyla, solunum yoluyla ve ağız yoluyla bulaştığı gösterilememiştir.

Bulaşma yolları kan yolu ve cinsel yoldur. En sık kan yoluyla bulaşır. Kan yoluyla bulaşıcılığı, AIDS etkeni olan HIV'den 100 kat daha fazladır.

Hepatit oluşan kişilerde bulgular kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber virüs vücuda girdikten belli bir dönem sonra kişide hafif ateş, ağrı, kusma, halsizlik, uykuya meyil, göz akı ve deride sararma yapabilir.

Hepatit B'den korunmak için 3 doz aşı uygulaması yapılır.

İlk doz; Doğumda
ikinci doz; 1'inci ayın sonunda
üçüncü doz; 6'ıncı ayın sonunda.

2 - DaBT - İPA - Hib (5li Karma): Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci(Polio) ve Menenjit aşılarını içerdiği için 5li Karma Aşı diye bilinir.

Difteri : Solunum yolları, sinir sistemi ve kalbi etkileyen, toksin üreten bir bakteriden kaynaklanır. Kalp krizi, felç ve ölümle sonuçlanabilir. Geçmişten beri yapılan yoğun aşılamalar sayesinde çok çok nadir görülmektedir.

Boğmaca : Bir yaşın altı bebekler için tehlikelidir. Şiddetli öksürük krizleri ile karekterizedir. Son yıllarda erişkin boğmaca vakalarının artışı ile yeniden gündeme gelmiştir. Bu nedenle erişkinlere de yapılabilen aşı formları üretimiştir.

Tetanoz : Özellikle kirli yaralanmalar sonucunda vücuda giren Tetanoz virüsünün salgıladığı toksinin sinir sistemini etkileyerek kas kasılmalarına ve gazlı gangrene kadar bir hastalıktır. Ölüme yol açablilir.

Polio(Çocuk felci) : Boğaz ağrısı, ateş, bulantı, kusma gibi pek çok hastalıkta görülebilecek, hafif, çok spesifik olmayan belirtiler görülür. Yaklaşık %1-2’lik grupta ise paralitik olmayan (felç görülmeyen) aseptik menenjit gelişir ve ense, sırt ve bacak kaslarında kısa süreli sertlik meydana gelir. Tüm çocuk felci enfeksiyonlarının %2’sinden azında bacaklarda, kollarda veya her ikisinde birden kalıcı zayıflık ve felcin ortaya çıktığı klasik“gevşek felç” tablosu görülür. Eradikasyonu için yoğun çaba harcanan bir hastalıktır. 2-4-6-18. aylarda, hastalık yapma gücü olmayan ölü(inaktif) polio virüsünün kas içine uygulanması ile aşılama yapılır. 6. ve 18. ayın sonunda ise zayıflatılmış virüs içeren ağızdan verilen oral poli aşısı ile bağışıklama sürdürülür.

Menenjit : Menenjit sakatlık, zeka özürlüğü, sağırlık ve körlük gibi birçok hastalığa sebep olabilen hatta iyi tedavi edilmezse ölüme yol açabilecek bir hastalıktır. 2-6 ay arası görülen menenjitlerin büyük çoğunluğunda sebep Hib’dir. Yine ilk 5 yaşta menenjit, kanda iltihaplanma, zatürre ve epiglottit gibi ağır durumlara yol açtığı için aşısı bu yaştaki çocuklara önerilir ve Hemophilus influenza tip B aşısı( Hib veya menenjit aşısı) yapılır. (Not : Bu aşının diğer menenjit mikroplarına karşı koruyucu bir etkisi yoktur.)
2 - BCG (Verem) : Bacillus Calmette-Guérin veya Verem(Tüberküloz) aşısı. Albert Calmette ve Camille Guérin isimli iki Fransız araştırmacı tarafından bulunmuştur. Sığır tipi tüberküloz basillerini 230 defa kültürden kültüre aktararak ürettiler. Yapılan çalışmalarda, bu şekilde üretilen basillerin insanlarda Verem(Tüberküloz)hastalığı yapmadığı fakat Verem(Tüberküloz)basiline karşı insanlarda bir bağışıklık oluşturduğu bulundu. Bu şekilde hastalık yapma gücü azaltılmış, canlı fakat hastalık yapmadan bağışıklık kazandıran basile, basilin ve bulan araştırmacıların soy isimlerinin baş harfleri alınarak kısaca BCG ismi verilmiştir.

30.11.2006 tarih ve 18607 sayılı genelge ile Sağlık Bakanlığı “Ulusal Bağışıklama Danışma Kurulu” kararı uyarınca  doğumdan 2 ay sonra yapılan BCG aşısının yeterli olduğuna karar vermiştir ve İlköğretim 1. sınıftaki aşı uygulamasını kaldırmıştır.
2 - Konjuge Pnömokok Aşısı : Zatürre, Menenjit ve orta kulak iltihabı şeklinde enfeksiyonlara karşı geliştirilen pnömokok aşısı 2. , 4., 6. ve 12. aylarda uygulanır.
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön