5 li Karma - Balıkesir Karesi 8 nolu Aile Sağlığı Merkezi

İçeriğe git

Ana menü:

Hizmetlerimiz > Bağışıklama > Aşılar

Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci(Polio) ve Menenjit aşılarını içerdiği için 5li Karma Aşı diye bilinir. Kısaca DaBT - İPA - Hib diye ifade edilir.

Difteri : Solunum yolları, sinir sistemi ve kalbi etkileyen, toksin üreten bir bakteriden kaynaklanır. Kalp krizi, felç ve ölümle sonuçlanabilir. Geçmişten beri yapılan yoğun aşılamalar sayesinde çok çok nadir görülmektedir.

Boğmaca : Bir yaşın altı bebekler için tehlikelidir. Şiddetli öksürük krizleri ile karekterizedir. Son yıllarda erişkin boğmaca vakalarının artışı ile yeniden gündeme gelmiştir. Bu nedenle erişkinlere de yapılabilen aşı formları üretimiştir.

Tetanoz : Özellikle kirli yaralanmalar sonucunda vücuda giren Tetanoz virüsünün salgıladığı toksinin sinir sistemini etkileyerek kas kasılmalarına ve gazlı gangrene kadar bir hastalıktır. Ölüme yol açablilir.

Polio(Çocuk felci) : Boğaz ağrısı, ateş, bulantı, kusma gibi pek çok hastalıkta görülebilecek, hafif, çok spesifik olmayan belirtiler görülür. Yaklaşık %1-2’lik grupta ise paralitik olmayan (felç görülmeyen) aseptik menenjit gelişir ve ense, sırt ve bacak kaslarında kısa süreli sertlik meydana gelir. Tüm çocuk felci enfeksiyonlarının %2’sinden azında bacaklarda, kollarda veya her ikisinde birden kalıcı zayıflık ve felcin ortaya çıktığı klasik“gevşek felç” tablosu görülür. Eradikasyonu için yoğun çaba harcanan bir hastalıktır. 2-4-6-18. aylarda, hastalık yapma gücü olmayan ölü(inaktif) polio virüsünün kas içine uygulanması ile aşılama yapılır. 6. ve 18. ayın sonunda ise zayıflatılmış virüs içeren ağızdan verilen oral poli aşısı ile bağışıklama sürdürülür.

Menenjit : Menenjit sakatlık, zeka özürlüğü, sağırlık ve körlük gibi birçok hastalığa sebep olabilen hatta iyi tedavi edilmezse ölüme yol açabilecek bir hastalıktır. 2-6 ay arası görülen menenjitlerin büyük çoğunluğunda sebep Hib’dir. Yine ilk 5 yaşta menenjit, kanda iltihaplanma, zatürre ve epiglottit gibi ağır durumlara yol açtığı için aşısı bu yaştaki çocuklara önerilir ve Hemophilus influenza tip B aşısı( Hib veya menenjit aşısı) yapılır.
(Not : Bu aşının diğer menenjit mikroplarına karşı koruyucu bir etkisi yoktur.)
5'li karma (DaBT - İPA - Hib) aşısı 4 doz olarak uygulanır. *
1. Doz
2. Doz
3. Doz
Rapel Doz
2. ay sonunda
4. ay sonunda
6. ay sonunda
18. ayın sonunda
* T.C. Sağlık Bakanlığı Standart aşı uygulamasıdır. Farklı aşı uygulamaları için Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da Aile Hekiminizden bilgi alabilirsiniz.
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön